vodohospodářská a stavební projekce

Projekční kancelář Aquaprojekt působí na trhu vodohospodářské a stavební projekce od roku 1991. Náplní firmy je vytvářet projektovou dokumentaci od studií až po realizační projekty v investiční výstavbě vodohospodářských a inženýrských staveb. Firma se zabývá projekcí pozemních staveb – rodinných domů, průmyslových objektů apod., dále inženýrskou činností pro zajištění povolení stavby, stavebními dozory a posuzováním vlivu stavby na životní prostředí. Naší prioritou je vytvářet projektovou dokumentaci na vysoké technické úrovni a v dohodnutých stanovených termínech. Provádíme inženýrskou činnost pro zajištění územního a stavebního povolení. Vypracování realizační dokumentace včetně položkových rozpočtů. Stavební dozory investora.

Projektová dokumentace pro vodohospodářské stavby:

- Infrastruktury pro bytovou výstavbu, obchodní centra
- Veřejné vodovody, vodovodní přípojky
- Veřejné kanalizace a ČOV, kanalizační přípojky
- Čerpací stanice, odlučovače lehkých kapalin, odlučovače tuků
- Domovní čistírny odpadních vod
- Kopané a vrtané studny
- Krajinné inženýrství
- Rybníky
- Zpracování kanalizačních řádů
- Zpracování provozních řádů
- Zpracování pasportů vodohospodářských staveb a další

Projektová dokumentace pro pozemní stavby:

- Rodinné domy
- Průmyslové objekty a další

o firměreferencekontakt © 2012 aquaprojekt