vodohospodářská a stavební projekce

Projekční kancelář Aquaprojekt působí na trhu vodohospodářské a stavební projekce od roku 1991. Náplní firmy je vytvářet projektovou dokumentaci od studií až po realizační projekty v investiční výstavbě vodohospodářských a inženýrských staveb. Firma se zabývá projekcí pozemních staveb – rodinných domů, průmyslových objektů apod., dále inženýrskou činností pro zajištění povolení stavby, stavebními dozory a posuzováním vlivu stavby na životní prostředí. Naší prioritou je vytvářet projektovou dokumentaci na vysoké technické úrovni a v dohodnutých stanovených termínech.

projekty a realizace EIA

Naše firma nabízí řešení problematiky posuzování vlivů na životní prostředí. Zpracování studie vyplývá z platné legislativy - ze zákona 100/2001 Sb. V oblasti posuzování vlivů na životní prostředí zajišťuje komplexní servis.

provozování vodovodů a kanalizací

Firma spolupracuje s obcemi při zajištění provozování veřejných vodovodů a kanalizací. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu provádí na základě potřeb vlastníků těchto vodohospodářských souborů.

o firměreferencekontakt © 2012 aquaprojekt